ZOZNAM ULÍC NAŠEJ FARNOSTI:

 

Átriová P. Dobšinského R. Jašíka A. Mišuta M. Rázusa J. G. Tajovského Š. Závodníka
J. I. Bajzu M. Falešníka  L. N. Jégého Nábrežná J. Roháča D. Tatarku – sad A. Žarnova
A. Bednára J. Fándlyho I. Krasku J. Okáľa L. Stančeka Tenisová
J. Bendíka J. Francisciho Májová Olympionikov P. J. Šafárika L. N. Tolstého
I. Bukovčana J. M. Hurbana J. Matušku Ľ. Ondrejova E. M. Šoltésovej F. Urbánka
J. Červeňa J. Kollára T. Milkina J. Palárika V. Šuleka Za depom