FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

DeňČas*Úmysel sv. omšeLiturgia a iné
Pondelok 04.09.17.30*ZaBP pre brata ĽudovítaFéria
Utorok 05.09.07.00*+ MilošFéria
17.30*+ z r. Kristelovej a Mikulovej
Streda 06.09.17.30*ZBP pre Janku s rodinouFéria
+ litánie k Louisovi a Zélii
Štvrtok 07.09.07.00*ZBP pre syna Štefana a matkuSv. Marka, Melichara a Štefana, košických muč.
+ adorácia s vašimi prosbami
17.30*ZBP pre ocka
Piatok 08.09.07.002+ HudecSviatok Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie
17.30*Poďakovanie za 50r. manželstva
Sobota 09.09.08.003+ manžel MiroslavSpomienka Panny Márie
17.30*+ MargitaVigília – mládežnícka
Nedeľa  10.09.08.00*+ Pavol a Amália HrickovíDVADSIATA TRETIA nedeľa v cezročnom období
10.00Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti
18.35 modlitba vešpier
19.00*Poďakovanie za 55r. manželstva a ZBP
O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Jozef (č. 1). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.
Stretnutie pútnikov do LISIEUX bude 8.9. po večernej sv. omši cca o 18.15h. v pastoračnom centre. Stretnutie nie je povinné a je pre tých, ktorí by mali nejaké otázky. Prednesieme vám tam pokyny, ktoré ste dostali mailom.
Budúcu nedeľu 10.9. rehoľné sestry – VINCENTSKÁ RODINA z Nitrianskeho Pravna budú robiť každoročnú zbierku „Boj proti hladu“. Svoj dobrovoľný príspevok môžete odovzdať prostredníctvom týchto sestier alebo dobrovoľníkov, ktorí budú po sv. omši stáť pri východoch kostola s medovníkovými srdiečkami. Bližšie info aj na plagátoch. PBZ.
Začíname prípravu detí – tretiakov – na 1. sv. prijímanie. Táto bude prebiehať formou katechézy detí v škole a tiež v spolupráci s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Rodičia sa budú od októbra stretávať v kostole 1x do mesiaca po detskej sv. omši. (spolu 7x). Rodičia, ktorí chcú svoje dieťa prihlásiť na túto prípravu, nech si v sakristii alebo na fare vyzdvihnú prihlášku. Odovzdať ju treba kňazovi na fare alebo v kostole do 30.9.
V pondelok 4.9. o 15h. bude v pastoračnom centre stretnutie SENIOROV. Všetci seniori sú vítaní.
V sobotu 9.9. o 16.30h. bude stretnutie birmovancov v pastoračnom centre.Pokračovať bude sv. omšou a katechézou v kostole. Účasť je povinná.
Otázka na detskú sv. omšu: Napíš, alebo nakresli, čo si cez prázdniny zažil a ako si prežíval svoj vzťah k Bohu a k ľuďom.
Dnešnú nedeľu o 15h. bude v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.
Bohuznámi obetovali 2×10€, 30€ a 50€. PBZ