FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

25.03.

17.30

*

+ Eduard a súrodenci

Veľký týždeň

Udeľovanie pomazania chorých

Utorok

26.03.

07.00

19

ZaBP pre sestru

Veľký týždeň

17.30

1

ZaBP pre r. Ďurišovú

Streda

27.03.

17.30

*

ZBP a ochranu pre deti, vnúčatá a pravnúčatá

Veľký týždeň

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

28.03.

17.30

*

SLÁVENIE PÁNOVEJ VEČERE

+ Anna a Jozef Jakubeoví

Možnosť zotrvať v adorácii do 20.00h. v Getsemani

ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

Piatok

29.03.

10.00

KRÍŽOVÁ CESTA

VEĽKÝ PIATOK UTRPENIA A SMRTI PÁNA

deň prísneho pôstu

15.00

OBRADY VEĽKÉHO PIATKU

Poklona sv. krížu do 20.30h. v Božom hrobe

19.15 – 20.30h. úcta ku sv. krížu sprevádzaná spevom

Sobota

30.03.

08.00

LITURGIA HODÍN A POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Poklona sv. krížu do 17.30h. v Božom hrobe

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

18.15

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA začína vešperami

+ Juraj Blaško (kňaz)

Nedeľa

31.03.

08.00

*

ZBP pre Janette s rodinou

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Dopoludnia požehnanie veľkonočných jedál

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

ZaBP pre Andreja a Michala

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Dominik (č. 5). Chceme tiež poďakovať všetkým, ktorí včera (v sobotu) prišli pomôcť pri generálnom upratovaní nášho kostola a pripraviť tak náš chrám na sviatky Veľkej noci. PBZ.

Dnešnú nedeľu 24.3. bude spoločná sv. spoveď od 15h. do 17.45h. s prestávkou od 16.30h. do 17.00h. Sv. prijímanie budeme rozdávať od 15.30h. do 17.30h. každú 1/2hodinu tým, ktorí v ten deň ešte neboli na sv. prijímaní.

Od pondelka do stredy spovedáme v kostole sv. Bartolomeja v meste v čase od 10h. do 17h.

V pondelok 25.3. budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých vo sv. omši. Táto sviatosť má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej choroby alebo staroby. Táto sviatosť sa vysluhuje po prijatí sviatosti zmierenia t.j. po sv. spovedi (nemusí byť v ten deň).

O 16.45h. sa v stredu 27.3. budú modliť krížovú cestu TEŠITEĽKY BOŽSKÉHO SRDCA a v piatok 29.3. KŇAZI.

Veľký piatok je dňom pokánia v celej Cirkvi – prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14 rokov. Pôst zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 18-ty rok života, až do začatia 60-teho roku života.

Na Veľký piatok bude od 19.15 do 20.30 úcta ku sv. krížu sprevádzaná spevom.

Na slávenie Veľkonočnej vigílie v sobotu si prosím prineste so sebou sviečky upravené tak, aby nekvapkali.

V noci so soboty na nedeľu (o 2h. na 3h.) sa mení čas o + 1h. Nezabudnite, aby ste v nedeľu ráno neprišli o hodinu neskôr.

Váš príspevok v Božom hrobe bude venovaný podpore Božieho hrobu v Jeruzaleme. PBZ za vaše milodary.

Na Veľkonočnú nedeľu bude tradičná farská ofera. PBZ tým, ktorí môžu prispieť. Bohuznáma obetovala 100€. PBZ.

Na Veľkonočnú nedeľu, pri sv. omšiach dopoludnia, požehnáme veľkonočné jedlá, ktoré môžete dať k oltáru.

Biskupstvo vyhlásilo na Kvetnú nedeľu 24.3. zbierku na podporu mládeže – aktivít mládeže v diecéze. PBZ tým, kt. môžu prispieť.

Vzadu na stolíku v časopise Svetové misie sú hodnotné články o sv. Terezke a jej rodičoch. Časopis je zdarma.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli ako vítali zástupy Ježiša v Jeruzaleme na Kvetnú nedeľu. (Mk 11). Budúcu, Veľkonočnú nedeľu, bude o 10h. vylosovanie pôstnych úloh (sv. omša v týždni, krížová cesta, dobrý skutok). Odmeníme viac ako 10detí.

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.