FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

29.04.

17.30

*

ZBP pri prijímacích skúškach

Sv. Kataríny Sienskej, Patrónky Európy

Utorok

30.04.

07.00

37

+ Klaudia

Sv. Pia V., pápeža

17.30

*

+ rodičia Imrich a Alžbeta

Streda

01.05.

17.30

*

+ Oľga Matiašková

Sv. Jozefa, robotníka

+ loretánske  litánie

Štvrtok

02.05.

10.30

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Sv. Atanáza, biskupa

+ adorácia s vašimi prosbami

+ loretánske  litánie

17.30

*

Za členov ružencového bratstva

Piatok

03.05.

07.00

38

Za odpustenie a obnovu vzťahu v rodine

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

+ loretánske  litánie

17.30

*

ZBP pre Filipka

Sobota

04.05.

08.00

39

+ kňaz Izidor

Prebl. Panny Márie

+ loretánske  litánie

15.00

Sobáš Dominiky Mihálovej a Jakuba Závackého

Sobášna sv. omša

17.30

*

+ Oľga Matušková

Vigília

Nedeľa

05.05.

08.00

*

Poďakovanie za 25r. a ZBP pre Luciu (Ciu)

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

14.30 pobožnosť

+ stret. miništrantov

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ st. rodičia z r. Bernátovej, Balkovej a Veronika

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Dominik (č. 5). Do upratovania kostola sa v piatok môžu zapojiť aj ostatní.

Spovedanie k 1. piatku:  pred rannou sv. omšou od 6.30h., večer od 16.30h. Vo štvrtok budeme spovedať v penziónoch a v piatok po sídlisku. Na prvý piatok bude od 16h. adorácia, počas ktorej budeme spovedať.

Máj je mariánsky mesiac, preto sa budeme od 1.5. po sv. omšiach, okrem nedeľných, modliť litánie loretánske.

Naša farnosť v spolupráci s našimi animátormi pripravuje aj pobytový detský tábor s názvom ZACHRANA PLANÉTY. Určený pre deti od 6 do 13r. v termíne 14. – 19. júla 2024 v obci Lazy pod Makytou, za účastnícky príspevok 150€. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online formulára na www.zapotocky.sk Tešíme sa na zachraňovanie spolu s vami, vaši animátori.

Naša farnosť v spolupráci s farnosťou Prievidza-mesto pripravuje denný tábor pre deti od 6 do 14r. v termíne 05. – 09. 08. 2024. Bližšie informácie nájdete na prihláške. Prihlásiť sa môžete pomocou papierovej prihlášky, ktorú nájdete pri bočnom východe z kostola alebo prostredníctvom online formulára na www.zapotocky.sk

Zbierka na podporu BB seminaristov minulý týždeň bola 898€. PBZ tým, ktorí mohli prispieť.

V sobotu 18.5. sa na Starých Horách uskutoční PÚŤ RODÍN. Záujemcovia o púť nech sa napíšu na žltý papier na bočnom stolíku. Bližšie informácie o púti nájdete na výveske.

Tí, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania v roku 2025, nech sa nahlásia na FÚ do konca mája 2024. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí končia tento rok 8. tr. ZŠ a samozrejme aj starší. Príprava začne už v júni.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli Veľkonočný páškál – sviecu, ktorá symbolizuje zmŕtvychvstalého Ježiša.

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

V sobotu 4.5. bude o 10h. krst detí (1). Z krstu minulý týždeň obetovali 48€. PBZ.