FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

22.04.

17.30

32

ZaBP pre Petra a deti s rodinami

Féria

Utorok

23.04.

07.00

*

ZaBP pre deti

Sv. Vojtecha,

biskupa a mučeníka

17.30

*

+ Vojtech Rigo

Streda

24.04.

17.30

*

+ rodičia a bratia Palugoví a Bursoví

Sv. Juraja, mučeníka

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

25.04.

07.00

33

+ rodičia Péterovci

Sv. Marka, evanjelistu

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

29

ZBP pre syna

Piatok

26.04.

07.00

34

+ rodičia Krpelanovci

Féria

17.30

*

ZaBP pre syna Romana

Sobota

27.04.

08.00

35

+ Viliam, Anna a dcéra Janka

Féria

17.30

36

+ Jozef a Helena Krpalovci a rodičia

Vigília – mládežnícka

Nedeľa

28.04.

08.00

*

+ z r. Čičmancovej

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ Ján a Agnesa Zelenčíkovci, r. Hazuchová

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Rita (č. 4). Do upratovania kostola sa v piatok môžu zapojiť aj ostatní.

Dnešnou nedeľou vrcholí týždeň modlitieb za duchovné povolania, preto je dnes zbierka na podporu BB seminaristov. PBZ tým, ktorí môžu prispieť.

V pondelok 22.4. bude o 15h. v pastoračnom centre stretnutie KRESŤANSKÝCH SENIOROV. Všetci seniori sú pozvaní.

V sobotu 27.4. bude o 16.30h. v pastoračnom centre stretnutie birmovancov + sv. omša.

V sobotu 18.5. sa na Starých Horách uskutoční PÚŤ RODÍN. Záujemcovia o púť nech sa napíšu na žltý papier na bočnom stolíku. Bližšie informácie o púti nájdete na výveske.

Tí, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania v roku 2025, nech sa nahlásia na FÚ do konca mája 2024. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí končia tento rok 8. tr. ZŠ a samozrejme aj starší. Príprava začne už v júni.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli Dobrého pastiera s jeho charakteristickými znakmi (Jn 10).

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

V nedeľu 28.4. bude o 11h. krst detí (1). Zo sobáša minulý týždeň obetovali 39€. PBZ.