FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE
SPOVEDANIE V DEKANÁTE PRIEVIDZA K VEĽKEJ NOCI

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4,    971 06 Prievidza – Zapotôčky

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

20.03.

07.00

 

Na úmysel

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Slávnosť

17.30

 

+ Gustáv a Eleonóra, Ľudovít a Alžbeta

Utorok

21.03.

07.00

 

ZaBP pri operácii Martinky

Féria

17.30

 

+ Jozef, Zlatica, súrodenci a deti

Streda

22.03.

17.30

 

+ Juraj Glesk

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

23.03.

07.00

 

Za duše v očistci

Féria

 + adorácia s vašimi prosbami

+ modlitba za diecézu

17.30

 

+ Peter Števek (10. výročie)

Piatok

24.03.

07.00

 

ZaBP pre Štefana

Féria

VIGÍLA

17.30

 

Poďakovanie a ZBP pre Jána

Sobota

25.03.

08.00

 

Poďakovanie za 75 r. života a za dary DS

Zvestovanie Pána

Slávnosť

17.30

 

+ Tomáš, Štefánia a syn Jozef

VIGÍLIA

Nedeľa

 26.03.

08.00

 

+ Anton a Pavlína Antolovci

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Smrtná nedeľa

Zahaľujú sa kríže

10.00

Za veriacich farnosti     * príhovor pre deti

 

18.35 modlitba vešpier

19.00

 

ZaBP pre rodinu a za zomrelých

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Terézia (č. 2). Do tejto služby sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní.

V utorok 21.3. bude v pastoračnom centre stretnutie kresťanských seniorov. Všetci seniori sú pozvaní.

V stredu 22.3. sa krížovú cestu bude modliť RUŽENCOVÉ BRATSTVO a v piatok 24.3. DIEVČATÁ a ŽENY.

V piatok 24.3. bude o 16.30h. stretnutie birmovancov v kostole. Birmovanci sa budú modliť krížovú cestu. Po nej bude sv. omša. Stretnutie je pre birmovancov povinné.

Budúcu nedeľu 26.3. KBS vyhlasuje zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. PBZ tým, kt. môžu prispieť. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc núdznym v krajinách Blízkeho východu.

Vzadu môžete nájsť projekt „pôstna krabička“. Projekt podporuje zdravotne postihnuté deti v Rwande.

Na výveskách nájdete spovedanie pred Veľkonočnými sviatkami v dekanáte Prievidza.

Budúcu nedeľu 26.3. v noci o 2h. sa mení čas o +1h. dopredu (budeme kratšie spať).

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli ako Pán Ježiš a učeníci prežívali čas na olivovej hore pre Ježišovým ukrižovaním. Kto zaspal a kto sa modlil?

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými. Na poslednom eRku si deti priblížili pôstny čas a tak sa učili lepšie sa priblížiť k Bohu. Deti sa hrali rôzne hry a určite sa tešia aj na ďalšie stretko.