FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

12.02.

17.30

Za upevnenie rodín a manželstiev

Za upevnenie rodín

NTM v Pastoračnom centre

Utorok

13.02.

07.00

7

+ z r. Gálovej a Ondrušovej

Féria

17.30

*

+ Štefan, Anna a Milan

P Ô S T N E    O B D O B I E

Streda

14.02.

07.00

Za radostné prežitie pôstu a za vďačnosť

Popolcová Streda

deň prísneho pôstu

+ litánie k Louisovi a Zélii

17.30

*

ZaBP pre Dominiku, Mareka, Klaudiu a bábätko

Štvrtok

15.02.

10.30

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Za povolania

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

+ Emil a Helena Buranskí a rodičia

Piatok

16.02.

07.00

9

+ manžel Miroslav a rodičia

Féria

17.30

*

+ Valentín a Emília Havaldoví

Sobota

17.02.

08.00

12

ZaBP pre synov a otca

Féria

17.30

*

ZaBP pre Dianku

VIGÍLIA

Nedeľa

18.02.

08.00

*

ZBP pre Mareka

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ rodičia Ján a Anna Badáni

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Rita (č. 4). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

Dnešnú nedeľu 11.2. o 14.30h. pozývame všetky deti do Pastoračného centra na KARNEVAL DETÍ. Pre deti budú pripravené rôzne hry, súťaže a súťaž o najkrajšiu masku. Vstupné – koláčik, či iná maškrta. Prosíme deti, ale aj rodičov, aby si vzali prezuvky.

Budúcu nedeľu 18.2. (1. pôstnu) bude zvyčajná jarná zbierka na CHARITU. PBZ tým, ktorí môžu prispieť.

V pondelok 12.2., čiže zajtra, začína Národný týždeň manželstva 2024. Preto pozývame manželské páry, v pondelok po večernej sv. omši, na neformálne stretnutie v Pastoračnom centre. Tešíme sa na stretnutie s manželmi.

V stredu začína pôstne obdobie. POPOLCOVÁ STREDA je dňom pokánia v celej Cirkvi – prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14 rokov. Pôst zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 18. rok života, až do začatia 60. roku života. V tento deň budeme na sv. omši poznačení popolom na znak pokánia.

Počas pôstu budeme opäť mávať pobožnosť krížovej cesty v stredu a v piatok o 16.45h +-5min. Počas modlitby krížovej cesty môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Ak sa nemôžete zúčastniť krížovej cesty, odpustky môžete získať, čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň 15 minút.

V stredu 14.2. sa krížovú cestu budú modliť LEKTORII a v piatok 16.2. MINIŠTRANTI.

Vo štvrtok 15.2. prosím po večernej sv. omši o stretnutie AKOLYTOV.

Ten, kto sa v piatok v pôstnom čase, po sv. prijímaní, pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného (pred krížom), pomodlí modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu (JKS str. 58), môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Opäť máme možnosť podporiť činnosť Pastoračného centra sv. Terézie z Lisieux 2 % z dane. Ďakujeme Vám za Vašu podporu. Potrebné tlačiva sú na stolíku pri bočnom východe, na našej farskej stránke, alebo aj na www.rozhodni.sk

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli, čoho si sa zriekol, alebo čo si si odoprel v prvé dni pôstu.