FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

08.05.

17.30

*

+ Anna Kováčiková

Féria

+ loretánske  litánie

Utorok

09.05.

07.00

*

Za duše v očistci

Féria

+ loretánske  litánie

17.30

*

+ Mária (1. výr.)

Streda

10.05.

17.30

*

ZaBP pre r. Cagáňovú a Liptákovú

Féria

 + loretánske  litánie

Štvrtok

11.05.

07.00

*

+ Vincent a Gabriela Pršoví a rodičia

Féria

+ adorácia s vašimi prosbami

+ loretánske  litánie

17.30

*

+ starí rodičia

Piatok

12.05.

07.00

*

Poďakovanie za 50r. života Martina a Evy

Féria

+ loretánske  litánie

17.30

*

+ rodičia Bujnoví, Bezákoví a brat Viktor

Sobota

13.05.

08.00

*

ZaBP pre r. Kobelovú

Panny Márie Fatimskej

+ loretánske  litánie

17.30

*

ZBP pre rodinu

Vigília

Nedeľa

 14.05.

08.00

*

+ manžel

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10.00

Za veriacich farnosti     * príhovor pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

Ondrej Peniak

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Rita (č. 4). Do upratovania kostola sa v piatok môžu zapojiť aj ostatní.

Zbierka na podporu BB seminaristov študujúcich v NR bola minulý týždeň 859,05€. PBZ tým, ktorí mohli prispieť.

V utorok 9.5. o 15h. bude v PC stretnutie kresťanských seniorov. Všetci seniori sú vítaní.

Vo štvrtok 11.5. budú o 10h. kňazské rekolekcie dekanátu PD vo farnosti Lehota p. Vt.

Vo štvrtok 11.5. prosím po večernej sv. omši o stretnutie LEKTOROV.

V sobotu 13.5. o 16.30h. bude v PC stretnutie birmovancov, po ňom bude sv. omša a katechéza v kostole.

Tí, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania v roku 2024, nech sa nahlásia na FÚ do konca mája 2023. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí tento rok končia základnú školu a samozrejme aj starší. Príprava začne už v júni.

Pod záštitou KBS a Slovenského apoštolátu Fatimy Vás pozývame na Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete, ktorý sa uskutoční v sobotu 13. mája. Preto prosíme, aby ste v tento deň pri modlitbe ruženca pamätali na tento úmysel. My sa budeme spoločne modliť na tento úmysel Litánie loretánske v sobotu ráno.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli Veľkonočný páškál – sviecu, ktorá symbolizuje zmŕtvychvstalého Ježiša.

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

Z krstov minulý týždeň obetovali 200€, zo sobáša 165€, Bohuznáma obetovala 10€. PBZ  

V sobotu 13.5. o 10h. bude krst detí (6).