Čo obsahuje 2. ročník prípravy?

Kurz Nasleduj Krista predstavuje druhú časť prípravy pre našich birmovancov, pred ktorým treba absolvovať osobné stretnutie s kňazom vo farnosti.
Cieľom kurzu je prehĺbiť a budovať vieru ako Kristov učeník.

Témy kurzu Nasleduj Krista zahŕňajú prednášky a duchovnú obnovu:

  1. Svedomie
  2. Denná osobná modlitba
  3. Počúvanie Boha pri čítaní  Písma
  4. Sila sviatostí
  5. Odpustenie si navzájom
  6. Život posilnený Duchom, Duchovná obnova: Svet, človek a diabol
  7. Rozvíjať misiu Cirkvi
  8. Oslava

Teológia a metodológia kurzu Nasleduj Krista

Počas tejto prípravy si mladí obnovia krstný sľub, prežijú krst v Duchu Svätom, zakúsia hlboké obrátenie k Ježišovi ako svojmu Pánovi, alebo stretnú Krista po prvýkrát v živote a nadšene sa pýtajú: „čo ďalej?“. To, čo nasleduje, je nasledovanie Krista. Tento stupeň  vyžaduje formáciu a učeníctvo. Pre všetkých, ktorí absolvovali kurz Objav Krista a chcú aj naďalej kráčať za Ježišom, sú dôležité isté základné kroky, ktoré sa týkajú rozhodnutia, a to byť Kristovým nasledovníkom v Katolíckej cirkvi.

Katolícke učeníctvo

Proces evanjelizácie, ktorý začína kurzom Objav Krista, sa nesústreďuje len na vzdelávanie v otázkach katolíckej viery, ale viac sa zameriava na pokračovanie obnovy srdca a mysle a na zmenu života prostredníctvom milosti učeníka, ktorý začína žiť nový život v Duchu Svätom.

Skúsenosť spoločnej modlitby, vyučovanie, vzájomné zdieľanie v malých skupinkách, štúdium Biblie a pravidelné osobné sprevádzanie pomáhajú človeku – učeníkovi rásť v spoločenstve s Bohom a Cirkvou. Toto prebieha v kontexte života veriaceho mladého človeka, ktorého súčasťou je pravidelné prijímanie sviatostí a účasť na liturgii.

Nasleduj Ježiša v každodennom živote

Byť kresťanom je „nový životný štýl“ v našich každodenných životoch, nielen v nedeľu alebo niekedy v budúcnosti! Naším cieľom je pomáhať ľuďom dozrieť v Kristovi (Kol 1, 28).
Tí, ktorí sa zúčastnia kurzu, pochopia, že sa môžu zaviazať rásť vo vzťahu s Ježišom Kristom a Cirkvou už tým, že sa zúčastnia nasledujúcich stretnutí a rozhodnú sa  urobiť úlohy, ktoré im na kurze odporučia. Každé stretnutie stavia na predchádzajúcej diskusii.

Mladí dostávajú úlohy, o ktorých sa rozprávajú počas diskusie v malých skupinkách. V príprave pre ďalšie stretnutie pracujú na rôznych duchovných cvičeniach tak, aby stretnutia boli prínosné a priniesli pre nich čo najviac duchovného ovocia. Príprava by nemala spočívať len v jednej hodine pred začiatkom stretnutia. Naopak, ak si určia čas na reflexiu a budú využívať to, čo sa naučili počas sedení aj  v každodennom živote, môže dôjsť k skutočnej zmene v Duchu Svätom!

Dôležitosť vzťahov

Počas kurzu Objav Krista sa medzi účastníkmi vybudujú priateľstvá a vzťahy, ktoré ich podporujú na ceste za Ježišom. Toto budovanie vzťahov je jednou z priorít kurzu Nasleduj Krista. Uplatniť prednášku aj v praxi v životoch účastníkov pomáha aj spoločná modlitba a spoločenstvo v malých diskusných skupinkách.