V nedeľu 1. júna vo farskom kostole sv. Bartolomeja prijalo 62 birmovancov z rúk otca biskupa Mons. M. Chovanca sviatosť birmovania. Sviatosť birmovania bola vyslúžená birmovancom z farnosti Prievidza – mesto, z piaristickej školy a z farnosti Prievidza – Zapotôčky. Z našej farnosti sviatosť kresťanskej dospelosti prijalo 12 stredoškolákov a 7 dospelých. Príprava birmovancov bola postavená na filozofii organizácie Christlife zameranej na objavenie a prebudenie v sebe vlastnej viery a zapálenie sa pre Krista. Prijatím sviatosti birmovania vyvrcholila dvojročná príprava birmovancov.

Otec biskup v slávnostnej homílii zdôraznil, že život dospelého kresťana je založený na troch pilieroch:

–    modlitba: ranná (prosiaca o milosti do dňa), večerná (chváliaca Pána za dary milosti),
–    pravidelná účasť na nedeľnej sv. omši,
–    sviatosť zmierenia.

Žiť podľa týchto pilierov dokážeme vtedy, keď na trón svojho srdca povýšime Krista. V živote každého človeka dochádza k zlomom, kedy na tróne svojho srdca je ktokoľvek iný len nie Kristus. Ale len s Kristom vyhráme životné skúšky. Príkladom toho bol život obchodného a ropného magnáta a filantropa J. D. Rockefellera (1839 – 1937), ktorý patril medzi najbohatších mužov Ameriky. Napriek životným úskaliam, bohatstvu, ktorým oplýval, povýšil na trón svojho srdca vieru v Boha. V tejto viere žil v ústraní od roku 1897 a zvyšok života strávil rozdávaním majetku na charitatívne účely.

Posilnení slovami otca biskupa a naplnení vierou v živého Pána kráčajme v ústrety nástrahám života. Našim bratom a sestrám, ktorí prijali sviatosť birmovania vyprosujeme silu odhodlane vyznávať a odovzdávať Krista v prostredí, v ktorom žijú.