Spevácky zbor Nádej

Spevácky zbor Nádej pôsobí vo farnosti Prievidza − Zapotôčky už od svojho vzniku v roku 1997. Pravidelne spestruje liturgiu na svätých omšiach v sobotu a v nedeľu a od roku 2010 každoročne organizuje vianočný koncert, ktorým umocňuje oslavu narodenia Pána.

V súčasnosti sa na podnet ekonomickej rady, ale i mnohých veriacich zbor rozhodol s pomocou farnosti i Mesta Prievidza vydať hudobné CD, aby si tak jeho vlastné i prevzaté piesne mohli ľudia vypočuť aj v pohodlí svojich domovov.

cd plagat2