Rok Sedembolestnej Panny Márie

Rok 2014 je venovaný patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. Na 76. plenárnom zasadnutí o tom rozhodli členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS). 
 
Dôvodom vyhlásenia tematického roka je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za Baziliku minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie bude trvať od 1. januára do 31. decembra 2014. 
 
Základným cieľom mariánskeho roka je primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej vzoru. Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014. Príprava bude spočívať v deväťmesačnej prípravnej novéne, pričom každý mesiac bude mať svoju vlastnú ťažiskovú tému. 
 
Súčasťou prípravy budú aj témy, ktoré prednesú kňazi veriacim vždy počas homílii druhej nedele v mesiaci. Na každý mesiac zároveň bude stanovený úmysel, na ktorý sa budú môcť rodiny našich farností modliť desiatok ruženca v danom mesiaci. Farnosti budú tiež pozvané k tomu, aby oživili pravidelné poludňajšie mariánske pobožnosti. 

Vo štvrtok 8. mája 2014 sa v Šaštíne uskutoční celoslovenská púť kňazov a bohoslovcov. V Roku Sedembolestnej Panny Márie sa uskutočnia do Šaštína púte jednotlivých diecéz v termínoch, ktoré môžu nahlásiť priamo do Šaštína. Viac informácii je možné nájsť na stránke www.bazilika.sk. 
 
Rok Sedembolestnej Panne Márii nadväzuje na Rok sv. Cyrila a Metoda (2013). 
 
Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup 
Za prípravnú komisiu Roka Sedembolestnej Panny Márie 
 
 
Viac informácií na: http://ave.kbs.sk/