Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi vás pozýva na pantomimicko-divadelné biblické predstavenie o tajomstvách Ruženca svetla v podaní OZ DOBRÝ PASTIER z Kláštora pod Znievom.

„Buď svetlo“, zaznelo na počiatku dejín a tmu preniklo svetlo. Boh poslal svojho Syna ku všetkým. Všetci sme zodpovední za šírenie kráľovstva svetla – kráľovstva lásky, lebo nič nie je viac ako láska, ktorú nám dal. Občianske združenie Dobrý Pastier založil katolícky kňaz Vladimír Maslák v roku 2008. Ide o jedno z najväčších zariadení na Slovensku poskytujúcich strechu nad hlavou a sociálne služby chudobným. Dnes je v združení vyše 700 ľudí, ktorí v ňom našli nový domov, nový návrat do života. Aj cez realizáciu divadla môžu nájsť silu kráčať vo svetle, znovu nájsť zmysel života a môžu tak pomôcť aj vám. Dobrý pastier, duchovný otec Vladko Maslák so svojimi chlapcami, kolegami dobrovoľníkmi účinkujú v tomto predstavení, sú ako jedna rodina. Nesúdia, nehádžu kameňom do druhých, pretože nikto nie je bez viny. Snažia sa hľadať talenty a dary, ktoré majú, pomôcť im nájsť zmysel života. Možno stratili veľa, padli na dno, ale znovu vstali a idú ďalej lepšou cestou. Predstavenie je vhodné pre každého, veď LÁSKU potrebuje každý z nás. Hudbu do divadelného predstavenia zložil a nahral Branislav Valko (BM Recording Studio).

Predstavenie FIAT LUX – BUĎ SVETLO sa uskutoční v stredu, 29. marca 2023 o 18.00 h v Dome kultúry Prievidza. Vstupné: dobrovoľné, výťažok bude venovaný na účely OZ Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom.

VOĽNÉ SEDENIE V SÁLE.