• Vianočný koncert
 • Mikuláš
 • Jasličková pobožnosť
 • 15. výročie posviacky chrámu
 • Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Krížová cesta obetovaná za našu farnosť

Drahí farníci, opäť prežívame najväčšie sviatky roka - Veľkú noc - kedy si pripomíname, čo všetko Boh spravil kvôli našej záchrane. Žiaľ, obmedzenia nám nedovolia sláviť ich naplno, ale aspoň takto by sme sa chceli spojiť s vami v modlitbe krížovej cesty, ktorú sme pre vás pripravili. Aj napriek všetkým udalostiam, čo sa okolo nás dejú, nech sú tieto dni posilou a nádejou pre nás všetkých.
Žehnajú vás vaši kňazi a diakon.