Farské oznamy / 16.10.2023 – 22.10.2023

FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

16.10.

17.30

*

+ Jozef Péter (40. výročie), Irma

Sv. Margity Márie Alacoque

Utorok

17.10.

07.00

12

+ kňaz Milan Šášik

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

17.30

*

ZBP pre kňazov

Streda

18.10.

17.30

*

ZBP pre Braňa

Sv. Lukáša, evanjelistu

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

19.10.

10.30

Sv. omša v penzióne na ulici Okáľa

Za zmierenie (+ Euch. modl.)

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

+ starí rodičia z r. Nemčekovej a Gáboríkovej

Piatok

20.10.

07.00

*

+ rodičia Sýkoroví, Čičmancoví a svatovci

Féria

17.30

*

+ Pavol a Helena Linhart

Sobota

21.10.

08.00

13

+ manželka

Spomienka Panny Márie

15.00

Sobáš Nikoly Ferenčíkovej a Júliusa Uhríka

Sobášny obrad

17.30

*

ZaBP pre maminu a zomrelý ocko

Vigília

Nedeľa

 22.10.

08.00

*

ZaBP pre r. Valachovú

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA

v cezročnom období

MISIJNÁ NEDEĽA

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ rodičia a starí rodičia

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Terézia (č.2). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

Pod relikviami sv. Terezky a jej rodičov budú umiestnené Vaše úmysly, ktoré ste písali počas adorácie – prosieb so sv. Terezkou na hody. Za tieto úmysly sa budeme každý štvrtok počas adorácií v krátkosti modliť, aby dobrotivý Pán na príhovor sv. Terezky vypočul tieto prosby. 

Budúci nedeľu 22.10. môžete svojím milodarom podporiť zbierku na misie. PBZ tým, ktorí môžu prispieť.

Vo štvrtok 19.10. po večernej sv. omši, prosím o stretnutie AKOLYTOV.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli ako si predstavuješ svadbu kráľa z dnešného evanjelia (Mt 22).

Aj túto nedeľu o 15h. bude v pastoračnom centre eRko stretnutia detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

Z krstu minulý týždeň obetovali 221€. PBZ.