Farské oznamy / 23.10.2023 – 29.10.2023

FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

23.10.

17.30

*

+ Pavol a Mária Píšovci

Féria

Utorok

24.10.

07.00

Za ochranu života a za zachovanie Božieho plánu

Féria

17.30

*

ZaBP pre r. Sokolovú, Královú a Janíkovú

Streda

25.10.

17.30

*

Za rodinu Magulovú

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

26.10.

07.00

14

+ z r. Mikulášových a Špacírových

Za dar lásky (+ Euch. modl.)

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

+ Veronika, Anna  a Ján

Piatok

27.10.

07.00

*

+ z r. Šimkovičovej a Svitkovej

Féria

17.30

*

Poďakovanie za 10r. manželstva Andreja a Veroniky

Sobota

28.10.

08.00

*

+ z r. Baníkovej a Caletkovej

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

17.30

*

Za požehn. manželstva pre Mareka a Klaudiu

Vigília – mládežnícka

Nedeľa

 29.10.

08.00

*

+ rodičia, starí rodičia, Monika a Martin

TRIDSIATA NEDEĽA

v cezročnom období

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

ZaBP pre Janku a Jožku a za poďakovanie

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Martin (č. 3). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

Dnešnú nedeľu 22.10. môžete svojím milodarom podporiť zbierku na misie. Tento rok je zbierka venovaná farnostiam a diecézam v Benine. Svojím príspevkom pomáhame chudobným žiť lepší život. PBZ tým, ktorí môžu prispieť.

V pondelok 23.10. o 15h. bude v pastoračnom centre stretnutie kresťanských seniorov. Všetci seniori sú vítaní.

V sobotu 28.10. bude o 16.30h. v pastoračnom centre stretnutie birmovancov + sv. omša v kostole. Stretnutie je povinné.

V sobotu 28.10. po večernej sv. omši bude moderovaná ADORÁCIA na tému: „Mária, Matka Cirkvi“.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli misijný ruženec a napíš čo vyjadrujú jeho farby.

Aj túto nedeľu o 15h. bude v pastoračnom centre eRko stretnutia detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

V sobotu 28.10. o 10h. bude krst detí (1). Z krstu minulý týždeň obetovali 27€. PBZ.