• V čase okolo sviatku Zjavenia Pána sa na Slovensku požehnávajú domy a byty. "Požehnávanie je božská činnosť,

 • Sviatok sv. Terézie z Lisieux (liturgická spomienka 1. 10.) sme tento rok oslávili dvakrát. V deň sviatku za účasti kňazov pôsobiacich v našej farnosti predsedal sv. omši

  ...
 • Polovica septembra bola pre mnohých farníkov vytúženým okamihom stretnutia sa so sväticou, ktorej je zasvätený náš kostol. Skôr než došlo k samotnému stretnutiu sa so sv. Terezkou a jej blahoslavenými rodičmi,

  ...
 • Bol to iba sen. Dosť bláznivý a nereálny sen. Ale Bohu nič nie je nemožné, takže sa aj z bláznivého a nereálneho sna, stala skutočnosť. A tak som sa dostal na Svetové dni mládeže do Ria de Janeira.  

 • Od 22. júna až do 3. augusta sa deti z našej farnosti spolu s deťmi z Lehoty pod Vtáčnikom zúčastnili letného tábora v rekreačnom stredisku Škutovky pri Ružomberku.

  Tábor mal dva

  ...
 • Svätý Jakub, syn galilejského rybára Zebedeja, bol starším bratom apoštola Jána. Jakub patril medzi popredných apoštolov. Biblické zoznamy apoštolov ho uvádzajú na druhom (Mk 3,17) alebo na treťom mieste (Mt 10,3; Lk 6,14; Sk 1,13). S Petrom a

  ...
 • Sv. Brigita pochádzala z významného rodu, ktorý dal Švédsku v 13. a 14. storočí niekoľko kráľov. Narodila sa v júni roku 1302 alebo 1303 v zámku Finsta pri Uppsale. Jej otec bol guvernérom provincie Uppland v

  ...
 • Svätý Benedikt sa narodil v Nursii (dnes Norcia v Umbrii, Taliansko) okolo roku 480 v šľachtickej rodine. Základným prameňom, ktorý máme o jeho o duchovnom obraze, je jeho slávna Regula, napísaná samotným sv.

  ...
 • Začiatkom 9. storočia vznikla na dnešnom západnom Slovensku a juhovýchodnej Morave dŕžava našich predkov, ktorú pomenovali podľa ústrednej rieky Moravy. Keď k nej boli neskôr pripojené aj ďalšie územia, dostala meno

  ...
 • Podľa tradície bol sv. apoštol Tomáš pôvodom z Galiley. Jeho meno v aramejčine znamená Dvojča, takisto ako v gréčtine Didymus. Bol pravoverným Židom a skromným človekom. V evanjeliách o ňom najviac písal Ján. Po prvý

  ...
 • Sviatok, ktorý pripomína návštevu Panny Márie u Alžbety, je vo všeobecnom cirkevnom kalendári zaradený na 31. mája. Na Slovensku sa so súhlasom Svätej stolice slávi 2. júla, ako sa slávil v západnom kresťanstve pred

  ...
 • Svätí Peter a Pavol sú dvaja najvýznamnejší apoštoli. Naši predkovia ich nazývali apoštolskými kniežatami. Vyjadrovali tým ich výnimočné postavenie v apoštolskom zbore a v prvotnej Cirkvi.

  Niektorí kresťanskí

  ...
 • Ján Krstiteľ bol židovským náboženským učiteľom. Bol synom Zachariáša a Alžbety,  narodil sa svojim rodičom, keď boli v pokročilom veku. Roky žil na púšti v samote. Keď mal 30 rokov opustil púšť, aby na brehu

  ...
 • Úcta k Ježišovmu Srdcu vznikla ako reakcia proti abstraktnému, prehnanému, studenému chápaniu Boha, ktoré sa šírilo medzi európskymi vzdelancami v 17. storočí.

  Medzi veľkých ctiteľov Božského Srdca v dejinách Cirkvi patrili napr.: sv.

  ...
 • Veľkú zásluhu na zavedení sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi mal pápež Urban IV. (1261-1264). Tento pápež vynikal veľkou úctou k Oltárnej sviatosti. Práve on

  ...