Krížová cesta

Drahí farníci, aspoň takto, sprevádzajme Pána na krížovej ceste, On nás na tej našej nikdy neopustí ⯑
Za spev aj slová počas krížovej cesty ďakujeme našim Nádejákom spolu so Spievankami a eRkármi ☺️