Udeľovanie sviatosti birmovania v Prievidzi

Udeľovanie sviatosti birmovania pre birmovancov, ktorí začali prípravu v roku 2019

bude 29.11.2020 o 10.30h.

vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi - mesto (Pribinovo nám. 29).

Birmovanci, birmovní rodičia a dvaja z príbuzných budú mať miesto vyhradené v kostole a do kostola musia prísť spolu. Do kostola treba prísť cca o 10h a vstupenkou je birmovný lístok birmovanca.

Nácvik a sv. spoveď birmovancov a ich príbuzných bude v sobotu 28.11. 2020 o 9h. taktiež v kostole sv. Bartolomeja v meste. Po sv. spovedi dostanú birmovanci birmovný lístok, ktorý si vezmu v nedeľu do kostola, aby mohli byť pobirmovaní.

Fotograf je zabezpečený.