Bližšie informácie o možnosti účasti na sv. omšiach od pondelka 16.11.

Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou – šachovnicové sedenie OZNAČENÉ ZELENÝM ŠTVORČEKOM ZA CHRBTOM.

Účasť na bohoslužbách má výhradnú platnosť len pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola, čo je v našom prípade 165 miest.

Stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti.

Účasť na krste, sobáši, modlitbe ruženca, adorácii a pod. je možná len do 32 ľudí (platí pravidlo 1osoba na 15m2).

Naďalej platí: Slovenskí biskupi udeľujú až do odvolania všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Veriaci, ktorí sú viac ohrození, ľudia vo vyššom veku, taktiež trpiaci chronickými ochoreniami, ľudia po operačných zákrokoch, ako aj tí, ktorí sa starajú o seniorov, atď., prosíme, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Pri vchode do kostola je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky.

Spovedanie – tak ako vo farských oznamoch, prípadne 30min. pred sv. omšou (okrem nedele a slávností).

Sv. prijímanie bude možné prijať v čase sv. prijímania aj tým, ktorí nemôžu byť účastní sv. omše v kostole, a to pred hlavným vchodom kostola za dodržania všetkých hygienických opatrení.