DOLEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BOHOSLUŽIEB V NAŠOM KOSTOLE

DÔLEŽITÝ OZNAM

Slovenskí biskupi udeľujú až do odvolania všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Veriacich prosíme, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Na základe inštrukcií z BÚ v Banskej Bystrici Vám oznamujeme:

 Sv. omše sa budú konať v čase ako boli zverejnené vo farských oznamoch.

  Dovolené je len zhromaždenie pre 6 osôb vrátane kňaza a kostolníka.

Na sv. omši sa budú môcť zúčastniť prednostne darcovia úmyslu sv. omše, ktorý bol vyhlásený a to do počtu 4 osoby + kňaz + kostolníčka (spolu 6 osôb).

Rušia sa všetky ostatné pobožnosti ako je spoločná modlitba sv. ruženca v kostole, vešpery a pod.

Sv. spoveď bude možná 30min. pred sv. omšou - okrem nedele, v predsieni kostola a to len po jednom spovedajúcom sa. Po nej bude možné ihneď prijať sv. prijímanie. Potom je potrebné kostol opustiť.

Na sv. omšu bude možné prísť najskôr 5min. pred jej začatím.

Počas sv. omše bude vchod do miestnosti pre „matky s deťmi“ uzatvorený.

Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Pri vchode do kostola je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky.

Program sv. omší zostáva nezmenený (http://zapotocky.sk/index.php/farske-oznamy).

Platia všetky ostatné hygienické opatrenia tak ako doposiaľ.

Na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať prekrytie dýchacích ciest a rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.

V kostole sv. Terézie na Zapotôčkoch je možné aby sa na krste, alebo sobáši zúčastnilo podľa plochy kostola max. 32 ľudí vrátane kňaza, kostolníčky príp. organistu.