Dotazník o predbežnom záujme rodičov o pobytový tábor - leto 2020

Milí rodičia!
Obraciame sa na Vás s otázkou, či vzhľadom na súčasnú situáciu s ochorením Covid-19 máte záujem dať svoje dieťa / deti do pobytového tábora, ktorý organizuje naša farnosť Prievidza Zapotôčky v spolupráci s eRkom - HKSD.
Tábor by sa konal v zariadení Pema-farm, Látkovce (https://pemafarm.sk/), v termíne od 12. do 17. júla 2020 pre deti od 7 do 14 rokov. Príspevok na tábor by bol približne vo výške 100€ na dieťa.
Zatiaľ vieme len toľko, že letné tábory budú, no bližšie informácie stále nie sú známe.

Dotazník nájdete TU alebo na FB stránke farnosti.

Budeme veľmi vďační/é za Vašu odpoveď, ktorá nám pomôže pri rozhodovaní sa, či tábor zrealizovať alebo nie.

Vaši animátori/ky :)

*Tento dotazník slúži len na zistenie záujmu o pobytový tábor, nejedná sa o prihlášku.