Informácie k aktuálnym udalostiam na Slovensku

Drahí naši farníci, ako už asi mnohí viete, v dôsledku epidémie koronavírusu boli na dva týždne zrušené verejné slávenia sv. omší na Slovensku, a teda aj v našej farnosti.
Čo sa týka vašich zapísaných úmyslov na sv. omše, za tie budú počas tohto obdobia odslúžené súkromné sv. omše nami - kňazmi farnosti.

 

Zapisovanie úmyslov na ďalšie obdobie (apríl – august), ktoré malo byť 13.3., sa dočasne odkladá. Hoci teda nebudete môcť byť účastní ani na nedeľných sv. omšiach (v tomto prípade vás to nezaväzuje), pozývame vás zasvätiť nedeľu inak. Môžete si pozrieť sv. omšu na TV Lux alebo vypočuť v Rádiu Lumen. Poprípade sa pomodliť napr. modlitbu ruženca.
Taktiež sú dočasne prerušené aj oficiálne stretnutia v pastoračnom centre (lektori, birmovanci, erko stretká).


Veľmi nás mrzí vzniknutá situácia, ale nestrácajme nádej. Ešte viac sa utiekajme v modlitbe a pôste k Bohu a prosme za všetkých, ktorí sú touto chorobou postihnutí, ako aj za tých, ktorí sa o nich starajú. Rešpektujme nariadenia kompetentných a zodpovedne pristupujme k všetkým opatreniam, aj to je prejav kresťanskej lásky.
Veríme, že zanedlho sa znova uvidíme na sv. omšiach, kde sa stretávame s eucharistickým Kristom, ktorý ako pevne veríme, víťazne vstal zmŕtvych a priniesol nám večný život, o ktorý nás žiadna choroba nemôže pripraviť.