Sv. omše v meste Prievidza od 01. 01. 2020

Od Nového roku 2020 v meste Prievidza v jednotlivých kostoloch dôjde k zmene času slávenia niektorých sv. omší v týždni, vrátane soboty. Večerné      sv. omše na Zapotôčkoch budú bývať v týždni + v sobotu o 17.30h. V meste, v kostole sv. Bartolomeja sa ruší ranná sv. omša, v kostole Najsv. Trojice u piaristov bude ranná sv. omša o 6.30h. Večerné sv. omše tak budú bývať v týždni + sobota o 16.30h. (Bartolomej), 17.30h. (Zapotôčky), 18.30h. (piaristi) – čiže v intervale jednej hodiny. Bližší rozpís sv. omší nájdete na výveskách v kostole alebo je k dispozícii na stiahnutie TU (KLIKNI).