Pútnické zájazdy

Farnosť Prievidza – Veľká Lehôtka

 

organizuje

 

„Pútnický zájazd do Medžugoria“ v termíne 10. – 16.6. v cene 220€

 

a tiež

 

„Pútnický zájazd do Poľska“ (Licheň, Gdaňsk, Sopota, Gdyňa) v termíne 25. – 30.8. v cene 250€.

 

Bližšie informácie nájdete na výveskách.

 

Prihlásiť sa môžete u nás v sakristii kostola.