15. výročie posviacky chrámu

vyrocie posviacky 18 thumb15. novembra sme v našej farnosti slávili 15. výročie posviacky chrámu. Hlavným
celebrantom a kazateľom bol kňaz a tajomník p. biskupa ICLic. Peter Lupták.
Po sv. omši boli farníci pozvaní na agapé do pastoračného centra.