TV LUX - Týždeň s farnosťou Prievidza - Zapotôčky

TV LuxV týždni od 10.9. do 16.9. Televízia LUX v relácii „Týždeň s farnosťou...“ odvysiela príspevok o našej farnosti.

My sa v tomto týždni budeme modliť za šírenie zvesti o Božom Kráľovstve prostredníctvom tejto našej televízie.

Prosíme aj o osobné modlitby za TV LUX.