2% pre Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux - Termín sa predlžuje

PLAGAT 2 percentaUprAj v tomto roku je možné darovať 2% z odvedenej dane fyzických aj právnických osôb pre naše PASTORAČNÉ CENTRUM SV. TERÉZIE Z LISIEUX.

Z tohto príspevku podporujeme počas roka aktivity detí, mládeže ale aj dospelých, v našej farnosti. Ďakujeme Vám za Vašu podporu.

Potrebné tlačivá nájdete v kostole (predvyplnené) alebo si ich môžete stiahnuť cez nasledovné odkazy:

1) Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti

2) Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej-osoby

Údaje potrebné k vyplneniu na darovanie 2%: IČO 37920481, Právna forma: Účel. zariadenie cirkvi, Názov: Účelové zariadenie cirkvi, Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux, Sídlo: J. Fándlyho 4, 971 01 Prievidza