23. ročník Mladí mladým

MM2017 thumbHudobná skupina SPRAY a Rímskokatolícky farský úrad vo Veľkej Lehôtke
Vás srdečne pozývajú na 23. ročník kresťanského mládežníckeho festivalu
Mladí Mladým 2017. Festival začne v sobotu 25. novembra v kostole Krista
Kráľa vo Veľkej Lehôtke sv. omšou o 14:30 a vystúpia zoskupenia SPRAY z
Veľkej Lehôtky, ROSNIČKA z Prievidze a PRAMIENOK z Partizánskeho.
Veríme, že sa stretneme vo Veľkej Lehôtke a vytvoríme spolu jedno veľké
spievajúce, kresťanské spoločenstvo.