Android aplikácia farnosti sv. Terézie z Lisieux

Android aplikáciu farnosti si môžete v Google Play obchode. Stačí do vyhľadávania napísať "Farnosť sv. Terézie"

Čo v aplikácii našej farnosti nájdete?

  • krátku históriu farnosti
  • ako vybaviť krst, sobáš, pohreb
  • aktuálne farské oznamy
  • úradné hodiny
  • základné kontaktné údaje s priamou voľbou (na telefón, mail, ...)
  • základné informácie o Pastoračnom centre sv. Terézie z Lisieux
  • priamy prístup na web farnosti, počúvanie rádia LUMEN