Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru

Predstavitelia kresťanských cirkví na Slovensku dňa 13.2.2018 v Badíne podpísali spoločné vyhlásenie  - Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru k problematike gender ideológie a požiadavku na Vládu SR o stiahnutie podpisu spod dokumentu, ktorý je známy ako Istanbulský dohovor.

Je užitočné, aby sa čo najširší okruh našich veriacich oboznámil s týmto vyhlásením a tiež s jednotným postojom predstaviteľov kresťanských cirkví s ordinármi katolíckych diecéz.

V prípade, že si chcete prečítať, prípadne stiahnuť text vyhlásenia kliknite na tento odkaz: TEXT VYHLÁSENIA