Kňazské primície

MM001 MM vysviacka

V nedeľu 25. 06. 2017 o 10.30h., mal KŇAZSKÉ PRIMÍCIE

v našom kostole sv. Terézie z Lisieux, náš farník a novokňaz MARTIN MIHÁL.

 

Je to v histórii tejto farnosti prvý kňaz, pochádzajúci z našej farnosti, ktorá vznikla v roku 1999.

 

 

JEŽIŠ KRISTUS, NAJVYŠŠÍ A VEČNÝ KŇAZ,

 

nech ho sprevádza v jeho životnom poslaní!