VEĽKÁ NOC 2017

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a prežití Veľkonočného trojdnia.

Želáme Vám požehnaný VEĽKONOČNÝ ČAS.