VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2017

Štvrtok

13.04.

18.00

SLÁVENIE PÁNOVEJ VEČERE

Možnosť zotrvať v adorácii do 20.30h.

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

Piatok

14.04.

10.00

KRÍŽOVÁ CESTA

VEĽKÝ PIATOK UTRPENIA A SMRTI PÁNA

deň prísneho pôstu

15.00

OBRADY VEĽKÉHO PIATKU

Poklona sv. krížu do 20.30h.

Sobota

15.04.

07.30

Liturgia hodín a posvätné čítanie

Poklona sv. krížu do 19.00h.

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

19.15

VEŠPERY

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA