Púť do Novej Bane pri príležitosti poďakovania za úrodu

put NB thumbDňa 08.10. organizuje naša farnosť „Púť do Novej Bane pri príležitosti poďakovania za úrodu“. Súčasťou púte je sv. omša a návšteva pútnického miesta Kohútovo. Príspevok na cestu je 2€. Záväzne sa môžete zapísať pri bočnom vchode kostola. Tešíme sa na Vašu účasť. Bližšie info aj na výveskách.