Nový kaplán a diakon

Od 01. 07. 2016 do našej farnosti Prievidza - Zapotôčky, náš diecézny biskup poslal nového kaplána Mgr. Milana Tomagu, ktorý doteraz študoval v Ríme a tiež nového diakona Mgr. Juraja Ondruša, ktorý dokončil štúdium teológie v Kňazskom seminári v Banskej Bystrici - Badíne. Nech ich pôsobenie je prejavom Božieho požehnania pre našu farnosť.