Prvé sväté prijímanie

Počas nedele Najsvätejšej Trojice prijalo 43 detí v našej farnosti prvé sväté prijímanie. Pri slávnostnej svätej omši tak po prvý krát boli účastní na eucharistickej hostine, ktorú nám pripravuje náš Spasiteľ na posilnenie duše v dennodenných zápasoch. 

Sprevádzajme tieto deti a ich rodiny svojimi modlitbami, aby si cez prijímanie sviatosti oltárnej stále viac prehlbovali vzťah s najlepším Priateľom detí.

Súčasne chceme vysloviť slová vďaky všetkým, ktorí sa podieľali na dôstojnom a hladkom priebehu tejto slávnosti...