POĎAKOVANIE

Zapotocky BoziHrob Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a prežití Veľkonočného trojdnia.