Dobrá novina

Kolednícka akcia eRka DOBRÁ NOVINA s poďakovaním za štedrosť zverejnila výsledky zbierky počas Vianoc (môžete si ich pozrieť TU), ako aj schválené projekty na nastávajúci rok (TU). Cez projekty sa z vyzbieraných zdrojov bude pomáhať v chudobných afrických krajinách.