Ustanovenie FPR

FPR thumbDňa 19.02. sa konalo ustanovujúce zasadnutie členov FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY, ktorá je poradným a pracovným orgánom farára/administrátora podľa kánona CIC517§1. FPR spolupracuje s farárom/administrátorom pri vytváraní živého spoločenstva veriacich vo farnosti podľa slov: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu.“ (Sk 4,32).

K úlohám FPR zvlášť patrí podporovať a napomáhať:

Uskutočňovanie pastoračných plánov, ktoré určí diecézny biskup, dôstojne sláviť liturgiu, inkulturáciu evanjelia, podporovať teologickú vzdelávaciu činnosť vo farnosti, spoločnými úlohami a akciami posilňovať vedomie spoločenstva, charitatívnu činnosť, odporúčať zamestnanie osôb farskému úradu a riešiť ich prípadné pracovno-právne problémy, spoluprácu s organizáciami a združeniami, tak cirkevnými, ako aj občianskymi, riešiť iné problémy farského života ako to požaduje farár/administrátor.