Tematické kázne v pôste 2016

O POKÁNÍ“

„Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36)

PONDELOK  15.02. o 18h. Almužnaobrátenie sa vo vzťahu k blížnym. Skutky telesného milosrdenstva.
PONDELOK  22.02 o 18h. Skutky duchovného milosrdenstva.
PONDELOK  29.02. o 18h.

Boh je prvý, ktorý nás miluje. Modlitbaobrátenie, navrátenie sa k Bohu.

PONDELOK  07.03. o 18h. Pôstobrátenie sa vo vzťahu k sebe.
PONDELOK  14.03. o 18h. Svätá spoveďstretnutie sa s milosrdným Bohom.
PONDELOK  21.03. o 18h. Radostný život s Bohom.