Voľby do farskej pastoračnej rady

   

Dňa 02.02. sa konali v našej farnosti voľby do FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY.

Svojím hlasovaním ste zvolili týchto členov FPR:

 

Erika Hlaváčová, Helena Pytlová, Miloš Sapár, Viera Dubcová,
Jozef Dubec, Dana Nemčeková a Jaroslava Ugrozcyová.

 

Za Váš záujem o voľby Vám ďakujeme.

Protokol o priebehu volieb do FPR