Rok Božieho milosrdenstva

zacali thumbMimoriadny jubilejný svätý rok milosrdenstva

11. apríla 2015 odovzdal pápež František Cirkvi bulu Misericordiae vultus (Tvár milosrdenstva), ktorou nariadil slávenie Mimoriadneho jubilejného svätého roku milosrdenstva od 8. 12. 2015 do 20. 11. 2016.

Čo je jubilejný rok?

            Prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. vysvetľuje jubilejný rok v krátkosti podľa 3 Mak, 25. Podľa tohto textu Starého Zákona sa v Izraeli slávil každý 50. rok ako rok odpustkov (hebr. slovo jobel značí baraní roh); tento rok sa začínal trúbením na baraních rohoch; latinský preklad iubileus prešiel aj do slovenčiny ako jubilejný; v tomto roku sa odpúšťali dlžoby, vracali sa zálohy a oslobodzovali otrokov; na tomto základe zaviedol pápež Bonifác VIII. r. 1300 v katolíckej cirkvi jubilejný alebo svätý rok s plnými odpustkami; od r. 1475 sa opakuje každých 25 rokov, od r. 1500 so slávnostným otváraním jubilejnej brány.

Čo je jubilejná brána?

            Je to brána, ktoré je otvorená iba počas jubilejného roka, inak je zamurovaná. Jubilejnú bránu majú všetky štyri hlavné baziliky Ríma: sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Santa Maria Maggiore. Obrad otvorenia jubilejnej brány symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti jubilejného roku sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k spáse.

Jubilejné odpustky

            „Vo sviatosti zmierenia Boh odpúšťa hriechy, ktoré sú skutočne vymazané; predsa však ostáva na našom správaní a v našich myšlienkach negatívna stopa, ktorú zanechali hriechy. Božie milosrdenstvo je však silnejšie ako táto stopa. Berie na seba podobu odpustkov, ktoré Otec prostredníctvom Kristovej nevesty ponúka hriešnikovi, ktorému už bolo odpustené; oslobodzuje ho od každej stopy následkov hriechu, a uschopňuje ho konať s láskou a rásť v láske namiesto toho, aby znova upadol do hriechu.“ (Misericordiae vultus, 22)

 

Pre koho možno získavať jubilejné odpustky? Rok milosrdenstva

 • každý veriaci pre seba samého
 • alebo pre zosnulých, lebo „s nimi sme spojení skrze svedectvo viery a lásky, ktoré nám zanechali. Ak na nich pamätáme pri slávení Eucharistie, môžeme sa za nich modliť vo veľkom tajomstve spoločenstva svätých, aby ich milosrdná tvár Otca oslobodila od všetkých stôp viny a mohla ich prijať k sebe do blaženosti, ktorá nemá konca.
  (List sv. otca Františka Mons. Rinovi Fisichellovi)

Ako získať jubilejné odpustky?

 • urobiť krátku púť cez Svätú bránu, otvorenú v každej katedrále alebo v kostoloch určených diecéznym biskupom, a v štyroch pápežských bazilikách v Ríme, ako znamenie hlbokej túžby po skutočnej konverzii
  (List sv. otca Františka Mons. Rinovi Fisichellovi)
 • „je dôležité, aby bol tento okamih spojený v prvom rade so sviatosťou zmierenia a slávením Eucharistie s dôrazom na milosrdenstvo. Bude potrebné sprevádzať toto slávenie s vyznaním viery a modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré nosím v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta

(List sv. otca Františka Mons. Rinovi Fisichellovi)

 

A čo chorí, starí a nevládni?

 • „pre nich bude veľkou pomocou prežívať chorobu a utrpenie ako skúsenosť blízkosti k Pánovi, ktorý v tajomstve svojho utrpenia, smrti a vzkriesenia ukazuje cestu, ako dať zmysel bolesti a osamelosti. Žiť s vierou a radostnou nádejou tento moment skúšky, prijímajúc sväté prijímanie alebo zúčastňujúc sa na svätej omši a komunitnej modlitbe prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov, to bude pre nich spôsob, ako získať jubilejné odpustky.“

(List sv. otca Františka Mons. Rinovi Fisichellovi)

Sväté brány určené diecéznym biskupom Mons. Mariánom Chovancom: 

 • Prievidza - Farský kostol svätého Bartolomeja, apoštola
 • Banská Bystrica - Katedrála svätého Františka Xaverského
 • Banská Štiavnica - Farský kostol Panny Márie Nanebovzatej
 • Hriňová - Raticov Vrch - Filiálny kostol Panny Márie Fatimskej
 • Kláštor pod Znievom - Prepoštský kostol Panny Márie
 • Levice - Farský kostol svätého Michala, archanjela
 • Litava - Farský kostol svätej Margity Antiochijskej
 • Nitrianske Pravno - Farský kostol Mučeníckej smrti svätého Jána Krstiteľa
 • Nová Baňa - Farský kostol Narodenia Panny Márie
 • Partizánske - Farský kostol Božského Srdca Ježišovho
 • Slovenská Ľupča - Farský kostol Najsvätejšej Trojice
 • Staré Hory - Bazilika (Farský kostol) Navštívenia Panny Márie
 • Šahy - Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
 • Terany - Farský kostol Božieho milosrdenstva
 • Veľký Krtíš - Farský kostol Narodenia Panny Márie
 • Zvolen - Farský kostol svätej Alžbety
 • Žiar nad Hronom - Farský kostol povýšenia Svätého kríža