Slávnosť sv. Terezky

sv. Terezky small thumbVo štvrtok 1. októbra sme mali slávnosť sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky nášho kostola. Hlavným celebrantom bol generálny vikár Mons. Branislav Koppal. Na sv. omšu prišli aj kňazi, ktorí pôsobili v našej  farnosti a z farnosti Prievidza - mesto.

Z príležitosti dňa patrónky nášho kostola sme v nedeľu 4. októbra slávili hody. Sv. omše o 8h. a o 10h. prišiel sláviť ThDr. Ján Kuneš, PhD. farár v Žiari nad Hronom a povzbudil nás svojimi kázňami.