Duchovná obnova

035 sobota modlitba jpg orezany thumbV našej farnosti sa 18.-20.09.2015 uskutočnila duchovná obnova s benediktínmi - s otcom Vladimírom Kasanom (predstavený kláštora v Sampore) a s otcom Blažejom Škvarkom.

Benediktíni nás povzbudili svojím slovom, príkladom iwmodlitbou. Hlavnou témou kázní, ktorými nás povzbudzovali, bola modlitba v našich životoch. Príhovory boli rozdelené podľa vekových kategórií adresátov.

V sobotu otec Vladimír predniesol prednášku o sv. omši, vaktorej nám priblížil jej jednotlivé časti, ale nás aj povzbudzoval k jej hlbšiemu a sústredenejšiemu prežívaniu. K tomu, ako poukázal, je dôležitá už príprava a stíšenie pred sv. omšou.

Viac o benediktínoch, ich kláštore a duchovnosti nájdete na: benediktini.sk

Fotogaléria z obnovy