Sviatosť birmovania 2015

sv birmovania 341 jpg thumb V nedeľu 31.5.2015 prijatím sviatosti birmovania dovŕšilo krstnú milosť 105 birmovancov z farnosti Prievidza – Zapotôčky, Prievidza – mesto a duchovnej správy Piaristov. Sviatosť birmovania vyslúžil otec biskup Mons. Marián Chovanec v kostole sv. Terézie z Lisieux.
V slávnostnej homílii, ktorej úvod sa odvíjal od prvých Turíc, otec biskup zdôraznil, že život dospelého kresťana je postavený na troch pilieroch. Prvým pilierom je Boh, ktorý dáva odpovede na otázky, ktoré formujú naše správanie a náš postoj k Cirkvi. Druhým pilierom je spoločenstvo, ktorého sme súčasťou ako putujúca, trpiaca i oslávená Cirkev. Boh je spoločenstvo osôb Najsvätejšej Trojice. Tretím pilierom je nadprirodzený život, v ktorý verí podstatná časť ľudstva bez rozdielu vierovyznania. Vyvrcholením homílie bol príklad Leonarda Mondadoriho (1946 – † 2002), ktorý bol prezidentom vydavateľstva Arnolda Mondadoriho a zakladateľ nakladateľstva Leonardo Publisher. Bol voľnomyšlienkárom. Život orientoval na prácu a zábavu. Z prvého manželstva mal dcéru, no pár sa po 7 rokoch rozviedol. Druhýkrát sa oženil a mal dvoch synov. Ani toto manželstvo nevydržalo. Po sklamaní z rozvodu sa ako vydavateľ dostal k náboženskej knihe Cesta, ktorej autorom je sv. Josemaría Escrivá. V tiráži knihy ho zaujala myšlienka, že človek potrebuje a musí žiť pre vzťah k Bohu a k blížnemu. Čítaním tejto knihy sa začala jeho cesta znovuobjavenia kresťanstva. Zmenil postoj k životu, k práci, k zábave, ako aj k svojim deťom. Začal si tvoriť vzťah k Bohu a k blížnemu. Ako pilot bezmotorových lietadiel vedel, že ak chce udržať lietadlo vo vzduchu, tak musí vyhľadávať stúpajúci prúd. Právo to bolo hlavnou myšlienkou jeho duchovného testamentu, ktorý zanechal svojim deťom. Udržať sa v stúpajúcom prúde, ktorým je Boh. Otec biskup Mons. M. Chovanec týmto príkladom povzbudil birmovancov, aby sa nestratili vo svete, ale udržali v stúpajúcom prúde. Na záver sa birmovanci poďakovali animátorom, kňazom a, predovšetkým, otcovi biskupovi za vyslúženú sviatosť. Slávnosť prijatia Ducha Svätého bola ukončená slávnostným požehnaním a spoločnou fotografiou birmovancov s otcom biskupom.