PODEĽME SA 2021

Obraciame sa na Vás s veľkou prosbou, ktorá znamená veľa pre tých, v mene ktorých o ňu prosíme!

15. ročník tradičného pôstneho podujatia Podeľme sa! 2021 nezastaví ani náročná pandemická situácia na Slovensku. Toto pôstne podujatie podporované Konferenciou biskupov Slovenska má v tejto zložitej a sociálne náročnej dobe na Slovensku ešte väčší význam. Katolícke hnutie žien Slovenska aj na základe minuloročnej skúsenosti prosí týmto všetkých dobrodincov a fanúšikov Pôstnej polievky k podpore tohto podujatia prostredníctvo darcovského portálu www.podelmesa.org.

Zbierkový účet je nasledujúci:

Katolícke hnutie žien Slovenska Mládežnícka 10, 841 10 Bratislava 46

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

Číslo účtu - IBAN: SK 50 1100 0000 0029 4001 6642

Uzatvorenie zbierky: 31.5.2021