• Vianočný koncert
 • Mikuláš
 • Jasličková pobožnosť
 • 15. výročie posviacky chrámu
 • Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Krížová cesta

Drahí farníci, aspoň takto, sprevádzajme Pána na krížovej ceste, On nás na tej našej nikdy neopustí ⯑
Za spev aj slová počas krížovej cesty ďakujeme našim Nádejákom spolu so Spievankami a eRkármi ☺️