• Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Karneval detí 2017
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

XV. FARSKÝ PLES

ples 2018 thumbSrdečne Vás pozývame na XV. FARSKÝ PLES, ktorý sa bude konať 26.1. 2018 v Kongresovej sále KaSS v Bojniciach. Vstupenky si môžete zabezpečiť na farskom úrade v nedeľu 14.1. po všetkých sv. omšiach. Vstupné je nezmenené - 25€.
Tiež chceme poprosiť o sponzorstvo pre tombolu, ktoré môžete doniesť do sakristie alebo do fary. Ďakujeme.