• Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Karneval detí 2017
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

VIANOCE 2017

Všetkým Vám,

želáme požehnané Vianočné sviatky,

radosť a pokoj z narodenia nášho Pána Ježiša Krista

a veľa Božích milosti aj v roku 2018.

Pobožnosť k stedrovečernému stolu si môžete stiahnuť TU (klikni).